Місія фонду:  Ми допомагаємо тим, хто допомагає іншим

Опис логотипу

В центрі логотипу вміщено зображення трьох блакитних фігур людей, які об’єднались і символізують три сектори суспільства: владу, громаду, бізнес. Ці сектори є складовими місцевої спільноти і кожен з секторів виконує свою функцію. Співпраця/взаємодія між ними позитивно сприяє покращенню життя місцевого населення при вирішенні соціально значимих завдань в місті.  Діяльність фонду направлена на розвиток співпраці трьох секторів суспільства. Блакитний колір символізує прозорість дій та відносин між ними.

Березовий віночок розміщений у вигляді підкови символізує м. Березань (є декілька версій походження назви міста одна із них, що назва пішла від березових гаїв, які займали значну частину  території населеного пункту та навколо).

Жовто-блакитний прапор у вигляді веселки символізує те, що ми є частина України.


 

Наші цінності:

Благодійність. Фонд акумулює доброчинні пожертви, допомоги та безповоротно, на конкурсних засадах надає ресурси для здійснення покращень у громаді та підтримки значимих для громади проектів та програм.

Прозорість. Фонд управляється спеціально створеним органом – Правлінням. Фонд будує свою діяльність на основі відкритих і зрозумілих процедур.

Незалежність. Фонд – окрема громадська організація, що не залежить від впливу будь-якої однієї людини, організації чи політичної сили.

Діяльність за пріоритетами громади. Фонд працює над вирішенням широкого діапазону соціальних, економічних, екологічних та інших проблем територіальної громади і задля покращення життя всіх його членів.


 

Наші плани на майбутнє:

Сьогоднішні справи  — лише перші кроки в діяльності організації. Проте, ми не плануємо зупинятися на цьому. Адже досягає успіху той, хто дивиться вперед, детально плануючи свою діяльність. А наша організація має на меті довгострокову,  успішну роботу на благо територіальної громади.

Ми будемо продовжувати співпрацю з міжнародними та місцевими організаціями з метою реалізації проектів і залучення коштів, спрямованих на позитивні зміни та здійснення покращень в громаді.

Особливо сподіваємося на розвиток співпраці з місцевими підприємствами, бізнесовими структурами, іншими організаціями-благодійниками і, звичайно ж, — найбільша наша надія на підтримку, з боку самої ж громади.

Маємо надію, що кожен березанець зробить посильний внесок задля добрих справ у громаді.

Ми намагатимемося бути якомога прозорішими та відкритими для громади. Кожен має бути впевненим – його допомога дійде саме до тих, хто її найбільше потребує.


 

Що таке фонди громад?

Фонди громад – це неурядові благодійні структури, призначення яких полягає в підвищенні якості життя громад на території яких поширюється їхня діяльність. Фонди громад визначають потреби місцевої громади, заохочують благодійні пожертви і накопичують кошти, з яких надають гранти на впровадження ініціатив з вирішення соціально важливих місцевих проблем.

Перший фонд громади був створений у Сполучених Штатах Америки в місті Клівленді (штат Огайо) у 1914 році банкіром Фредеріком Гаріс Гоффом з метою використання благодійних пожертв на нагальні потреби громади. Джон Д Рокфеллер, засновник нафтової компанії «Стандарт ойл» та Фонду Рокфеллера, потерпав від податкової служби штату Огайо. Аби помститися, вирішив перевезти свою сім’ю, бізнес та благочинні справи до Нью-Йорка. Він запропонував своєму давньому товаришу Фредеріку Гоффу, банкіру і повіреному, переїхати разом з ним. Однак Гофф усе своє життя прожив у Клівленді. Він добре знав, що від’їзд Рокфеллера спустошить рідне місто. Гофф вирішив залишитися і віднайти механізм, завдяки якому люди з певним достатком могли б постійно робити якийсь внесок задля громади, знаючи, що їхніми пожертвами будуть справедливо розпоряджатися і розумно розподіляти серед громади. Так було створено Фонд громади Клівленда – перший фонд громади як у США так і у світі.

Протягом наступних 65 років фонди громад існували лише в США та Канаді. І тільки у 1979 році засновано перший фонд громади поза межами Північної Америки, а саме в Північній Ірландії. У 1983 році з’явився перший фонд громади в Австралії, далі – у Великій Британії, Японії, Словаччині тощо. Сьогодні близько 2000 фондів громад існують у 84 країнах світу. Атлас фондів громад світу ви можете найти за посиланням:

http://communityfoundationatlas.org/explore/#directory=1

В Україні ефективно діють 26 фондів громад, що працюють за технологією “community foundation” (найбільш відповідний термін українською – „місцевий фонд громади”), які підвищують спроможність громад у вирішенні власних соціальних проблем. Місцеві фонди громад є різновидом неурядових (приватних) благодійних фондів і мають як спільні, так і відмінні ознаки, порівняно зі «звичайними» благодійними фондами. Завдяки збору пожертв, які здійснюються на постійній основі, фонд громади має змогу розвиватися разом з громадою та завжди брати активну участь в її житті, адекватно реагуючи на всі її потреби.

Головна риса діяльності місцевих фондів громад – інвестиції у проекти, чиї результати можуть бути важливі для будь-якого мешканця громади, а не у поточну допомогу окремим особам чи групам осіб, притаманну традиційній благодійності.  Місцеві фонди громад не повинні перетворюватися на фонди меншин чи окремих груп. Ці фонди не замінюють місцеві «бюджети розвитку» або державні цільові фонди – вони шукають, оцінюють і використовують всі можливі види ресурсів згідно з мінімальними законодавчими та внутрішніми обмеженнями.

Місцеві фонди громад – це незалежні філантропічні організації, основна місія яких полягає в підвищенні якості життя громад, на території яких поширюється їхня діяльність. Фонди громад реалізують цю мету зусиллями місцевих громадян та з формуванням нових постійних ресурсів (збір доброчинних внесків, що жертвують численні донори). Ці доброчинні внески дають змогу фондам розподіляти гранти та задовольняти довгострокові потреби місцевої громади.

Багатозначність цього слова пояснює, чому в багатьох країнах використовуються різні назви для найменування фондів громад. У Польщі їх називають «місцевими фондами», у Німеччині вживають термін «фонди громадян» або «фонди міст», в Україні – «фонди громад» або «місцеві фонди».

Фонди громад працюють в чітко визначеному географічному регіоні, а грошові кошти, які вони залучають, мають здебільшого місцеве походження і тому, повинні використовуватися на місцевому рівні. Саме це, робить їх одними з основних рушійних сил місцевого розвитку. Хоча в США, велике число фондів громад зосереджують свою діяльність виключно в місті або в містечку, в Європі ситуація не завжди складається так само, оскільки багато фондів громад поширюють свою діяльність за межі міста (хоча деякі з цих організацій в США діють за межами своїх міст також).

Сконцентрованість на інтересах громади також означає, що фонд створюються для обслуговування всіх окремо взятих груп людей (багатих і бідних, молодих та літніх, чоловіків та жінок, різних за інтересами груп людей, соціальні/демографічні меншини тощо) та окремих територій. Льюіс Фельдштайн (Lewis Feldstein) йде ще далі, заявляючи: «Якщо ми хочемо діяти ефективно, ми повинні бути політично нейтральними, неупередженими, незалежними. Це не означає, що ми не можемо мати власних поглядів, що маємо стояти осторонь, коли приймаються рішення щодо складних питань. Це означає, насамперед, що ми повинні намагатися всіма силами бути об’єктивними, аби нас не сприймали як організацію, що стоїть за певним політичним кандидатом або певною політичною партією».

Метою діяльності фондів громади є покращення якості життя мешканців чітко географічно визнаної території ( нема прив’язки до певної теми, групи громади тощо).

Відмінність Фонду місцевої спільноти (громади): ресурси фонд розподіляє на конкурсній основі серед некомерційних організацій регіону, ініціативних груп громадян та надає фінансову підтримку їх проектів, що спрямовані на вирішення місцевих проблем та потреб місцевих мешканців.
Програми, що фінансує Фонд не можуть бути направлені на досягнення комерційного результату. Вони повинні вирішувати проблеми мешканців у сфері культури, освіти, спорту, громадських ініціатив, соціальній сфері.

Фонди громад характеризуються тим, що вони:

 • мають на меті покращення життя всіх мешканців географічно визначеної території;
 • залучаються до вирішення широкого діапазону соціальних, економічних, екологічних та інших проблем життя місцевої громади;
 • не перебувають в будь-якій залежності від інших організацій, влади або донорів;
 • управляються спеціально створеною громадською радою, до складу якої входять представники широкого різноманіття верств місцевого населення;
 • надають гранти іншим неприбутковим організаціям та ініціативним групам, які працюють для задовольняння потреб місцевої громади;
 • створюють спеціальний грошовий фонд в якості джерела постійного фінансування ініціатив у громаді, заохочуючи благодійні пожертви від різноманітних донорів, включаючи місцевих жителів, комерційні установи, владу, інші організації та неприбуткові структури;
 • надають донорам послуги, що сприяють досягненню ними благодійних цілей;
 • залучаються до різноманітних громадських заходів, заохочують розвиток співробітництва у громаді, виступають ініціатором, посередником, партнером та координатором у вирішенні важливих для громади проблем;
 • впроваджують відкриті й прозорі процедури та практику в усіх аспектах своєї діяльності;
 • звітують перед місцевою громадськістю шляхом регулярного інформування населення про свої цілі, заходи та фінансовий стан.

Детальніше: http://ednannia.ua/our-programs-and-activities/pidtrymuiemo-lokalnu-filantropiiu/166-fondy-hromad/133-scho-take-fond-gromadi

Діяльність фонду направлена на розвиток взаємодії трьох секторів суспільства при вирішенні соціально значимих завдань в місті.

Три сектори суспільства
Ці сектори є складовими місцевої спільноти і кожен з секторів виконує свою функцію. Рух центрів секторів, у рівній мірі, що направлений на зближення один до одного буде позитивно сприяти покращенню життя місцевого населення.
Мета фонду – сконцентрувати сили всіх секторів на благо місцевої спільноти. Фонд має стати центровим та навчити співпрацювати по всім трьом напрямкам.

Як саме? 
Влада має інформацію щодо проблем місцевого значення та певні ресурси, які вона може надавати фонду.

Бізнес по своїй суті має два найголовніших завдання:

 1. отримувати прибуток
 2. брати участь в соціальному житті,

а це підвищує імідж підприємства на місцевому ринку, що само по собі є позитивним внеском – підвищується попит на продукцію, збільшується попит на робочі місця, позитивні схвалення від населення, зміцнення статусу серед конкурентів.

У бізнеса має спрацьовувати інстинкт самозбереження – немає інвестицій (вкладів) в майбутнє, немає бізнесу, а співпраця з фондом, це прямі інвестиції в майбутній бізнес.
Бізнес, що має соціальну відповідальність:

 1. Виплата податків;
 2. Виплата ЗП своїм працівникам
 3. Надання соціального пакету працівникам
 4. Екологія робочого місця, території
 5. Участь в соціальних програмах

Таким чином соціальна відповідальність позитивно впливає на імідж бізнесу і, що не менш важливо, є постійною виграшною та дієвою рекламою.
НКО або НУО (неурядові організації) мають трудові ресурси та методологічні знання по реалізації програм, акцій та інших заходів.
Чим може бути корисний фонд для трьох секторів :

 1. Інформація в ЗМІ про благодійну діяльність Бізнесу, Влади та НКО
 2. Навчання бізнесу (в бесідах, на конференціях та ін.)
 3. Розробка індивідуальних маркетингових програм та інше.(Відкриття нових рахунків для певних верств населення).

Детальніше про Школу фондів громад в Україні на сайті ІСАР: http://ednannia.ua/our-programs-and-activities/pidtrymuiemo-lokalnu-filantropiiu

а також на сайті Українського форуму благодійників:  http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijnist-v-gromadi/instrumenti-blagodijnosti-u-gromadi/fondi-gromad.htm