БО «Фонд громади Березані» у партнерстві з ІСАР Єднання, Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку проводить дослідження «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства». Загальною метою якого є покращення умов діяльності громадянського суспільства та зміцнення інституційної спроможності організації громадського суспільства для підвищення самозарадності громадського сектору в Київській області. В межах діяльності «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства» Фонд громади Березані залучає широке коло зацікавлених сторін, експертів у розвитку громадянського суспільства для проведення аналітичної та дослідницької роботи. Під час проведення фокус-груп обговорюються питання формування регіонального виміру досягнень та проблем громадянського суспільства, визначення регіональних трендів та запитів на розвиток, виокремлення головних досягнень та проблем, з якими стикається громадянське суспільство протягом історії свого розвитку. Також окреслюються основні виклики, які стоять перед громадським сектором та шляхів його подальшого розвитку, враховуючи особливості регіонів.

Фондом, спільно з Баришівською селищною радою та Київською обласною державною адміністрацією проведено 3 фокус групи з представниками бізнесу, влади та організацій громадянського суспільства, результати напрацювань  ввійдуть в аналітичну доповідь щодо розвитку громадянського суспільства у Київській області. Дякуємо Слухай Надії Михайлівні, секретарю Баришівської селищної ради, за сприяння в організації проведення дослідження в Баришівській ТГ.