Громадянське суспільство України регіональний порядок денний
    БО «Фонд громади Березані» у партнерстві з ІСАР Єднання, Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку проводить дослідження «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства». Загальною метою якого є покращення умов діяльності громадянського суспільства та зміцнення інституційної спроможності організації громадського суспільства для підвищення самозарадності громадського сектору в Київській області. В межах діяльності «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства» Фонд громади Березані залучає широке коло зацікавлених сторін, експертів у розвитку громадянського суспільства для проведення аналітичної та дослідницької роботи. Під час проведення фокус-груп обговорюються питання формування регіонального виміру досягнень та проблем громадянського суспільства, визначення регіональних трендів та запитів на розвиток, виокремлення головних досягнень та проблем, з якими стикається громадянське суспільство протягом історії свого розвитку. Також окреслюються основні виклики, які стоять перед громадським сектором та шляхів його подальшого розвитку, враховуючи особливості регіонів.
   Фондом вже проведено:
8 серпня в м. Переяслав – Хмельницький дві фокус – групи з представниками Ради Церков Переяславщини за участі представників Української православної церкви, П’ятидесятників, Адвентистів сьомого дня, Баптистів, Общини Шехіна Месіанського напрямку.
Також 8 серпня проведено аналогічний захід в м. Березань за участі представників Церков Адвентистів 7 дня, Християн Віри Євангельської, Повного Євангелія та Общини Шехіна Месіанського напрямку.
12 серпня в м. Березань працівниками Фонду було проведено 4 фокус-групи за участі представників організацій громадського суспільства, бізнесу, Березанської міської ради та Православної церкви Московського Патріархату.
   Найближчим часом плануємо провести 5 фокус-груп у різних секторах громадянського суспільства на Київщині та 15 глибинних інтерв’ю, для якісного проведення дослідження.
Залученість та щирість відповідей кожного учасника є дуже важливою складовою, адже голос представників кожної організації посилить процес розробки регіональних планів розвитку громадянського суспільства в Україні шляхом залучення регіональної експертизи.
   Висловлюємо вдячність Київській обласній державній адміністрації, Березанській міській раді, Березанській міській філії КОЦЗ за сприяння у проведені заходів, щодо дослідження стану громадянського суспільства.