3-7 червня 2019 року  голова правління Алла Новікова та волонтер фонду Володимир Братко взяли участь у навчаннях Британської Ради в Україні у рамках проекту «Активні Громадяни». Мета проекту полягає у сприянні соціальним змінам і забезпеченні сталого розвитку шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів із залученням молодіжних організацій, які є рушіями реформ у своїх громадах та надання їм знань і навичок, що сприятимуть побудові відносин між людьми на засадах рівності та рівних можливостей, поваги до різноманіття, вміння вести безконфліктний діалог. Під час навчань підготовлено 2 фасилітаторів для роботи фонду, які отримали знання орієнтовані на формування лідерського потенціалу в соціальній сфері та покликані сприяти розвитку навичок міжкультурного діалогу й соціальної відповідальності, як базових якостей лідера 21 століття; заохочувати членів громад брати на себе відповідальність за власні соціальні потреби і набуття ними потрібних знань, навичок і досвіду для їх вирішення. За результатами навчань фасилітаторами фонду у липні-грудні 2019 року буде проведено 10 тренінгів-практикумів в Березані, Києві та інших містах та селах Київської області.