Історична довідка про сферу діяльності фондів громад в Україні

Умовні етапи:

 • «Просвітництво», кінець 90х років
 • «Знизу догори», 2000 — 2003 роки
 • «Згори донизу», 2004 — 2007 роки
 • «Актуалізація», 2008 — 2009 роки
 • «Сприяння», 2010 – 2011 роки

 

«Просвітництво», кінець 90х років

деяка інформація стає доступною для України


 

«Знизу догори», 2000-2003 роки

з’являються перші фонди громад

 • Фундація імені князів-благодійників Острозьких
 • Донецький міський благодійний фонд «Доброта»
 • Благодiйна громадська фундацiя iменi короля Юрiя
 • Міський благодійний фонд територіальної громади «Фонд Одеси»

Центр філантропії сприяв поширенню інформації про фонди громад, організовував візити до сусідніх країн (Росія, Словаччина), видавав спеціальну літературу.

Центр філантропії. “Community Foundations или фонды для локального сообщества. Дайджест».- К.: Центр філантропії, 2000.- 24 ст.  Збірник зарубіжних матеріалів про новий для Європи інститут фінансової стійкості неурядових організацій (НУО) на локальному рівні. Включені як матеріали про історію виникнення та розвитку Community Foundations в США, Великобританії, Східної Европи так і матеріали та методологічні рекомендації по створенню і функціонуванні даних структур.


 

 «Згори донизу», 2004-2007 роки

UCAN, Community Philanthropy Development (Ukraine Community Philanthropy Support Program), Mott Foundation

 • проведення публічних заходів з обговорення community philanthropy
  • круглі столи
  • конференції
  • робочі зустрічі
 • виготовлення та розповсюдження CD-дисків (дія перша: фонди громад)
 • навчальні заходи
 • навчальні поїздки
 • запрошення іноземних експертів
 • поява десятків зацікавлених розвиватися як ФГ
 • ініціативних груп та ОГС

 

DFID

 • Програма «Демократизація України: програма малих проектів» за фінансової підтримки Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої Британії. Програму виконував – консорціум українських неурядових організацій у складі Комітету виборців України, Українського незалежного центру політичних досліджень та Творчого центру Каунтерпарт у партнерстві з Британською радою в Україні. Пілотні області – Донецька (Артемівськ, Вугледар, Єнакієво, Тельманово і Торез) та Львівська (Бродів, Дрогобич, Самбор, Сокаля та Червоноград).
 • «Програма підвищення рівня життя сільського населення в Україні» за фінансової підтримки Міністерства Великої Британії у справах міжнародного розвитку. «Фонди розвитку сільських громад: створення і діяльність» (Київська обласна дорадча служба, Центр розвитку сільського господарства та правової підтримки. – 2005. – 40 с.)

 

TACIS, EC

ІСАР «Єднання»

Проект «Розбудова громадянського суспільства» (2005-2007). Впроваджувався у партнерстві з європейськими організаціями-членами консорціуму: «Transtec» (Бельгія), «DRA» (Німеччина), «ACE Europe» (Бельгія) та ІСАР «Єднання» (Україна). Фінансування: Делегація Європейської Комісії.

 • ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД В УКРАЇНІ. О. Вінніков
 • Comparative analysis of organizational principles of community foundations in selected countries, including Ukraine. Tatiana Yusipenko.

 

«Актуалізація», 2008-2009 роки

спроби «підняти» тему фондів громад через круглі столи, конференції (Донецьк, Миколаїв, Харків), проведення досліджень, індивідуальні стажування та вивчення досвіду.

 

Український форум благодійників

Проект: „Фонди громад в Україні: стратегія розвитку”

Донор: Глобальний фонд з підтримки фондів громад WINGS (WINGS Global Fund for Community Foundations)
Термін реалізації проекту: січень – жовтень 2008 р.

 

Дніпровська Асоціація розвитку регіонів (ДАРР)

Проект «Партнерство Фондів громад для сталого розвитку Дніпропетровського,  Донецького та Миколаївського регіонів», за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.


 

«Сприяння», 2010 – 2015 роки

Український форум благодійників

Проект: „Корпоративна та приватна благодійність: можливості для розвитку громадянського суспільства в Україні”, який здійснювався в рамках програми “Об’єднуємося заради реформ” (UNITER), яка фінансується Агенцією з Міжнародного Розвитку США та виконується Pact, Inc в Україні.

Детальніше про фонди громад на сайті ІСАРwww.ednannia.kiev.ua/main/index_ukr.htm ,

а також на сайті Українського форуму благодійників: www.ufb.org.ua/news/2420.html


 

ІСАР «Єднання»

«Школа фондів громад»:  (2009-2015) програма, що виконується за фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта (США) з метою сприяння розвитку фондів громад в Україні для підвищення їх ролі у вирішенні місцевих проблем й забезпечення їх активної майбутньої життєдіяльності.

Основні компоненти програми:

 • Інформаційний
 • Мережевий
 • Грантовий
 • Навчальний

Інформаційний компонент програми

Мета інформаційного компоненту програми: сприяти активізації інформаційного обміну між усіма зацікавленими у розвитку фондів громад в Україні.

Завдання інформаційного компоненту:

 • розповсюдити інформацію про різноманітні аспекти функціонування ФГ в Україні та за кордоном;
 • розповсюдити інформацію про хід реалізації програми “Школа фондів громад”;
 • створити умови для безперешкодного обміну інформацією стосовно ФГ між учасниками програми “Школа фондів громад”;
 • сприяти популяризації ідеї корисності ФГ для розвитку громад шляхом заохочення ЗМІ до розповсюдження інформації про ФГ.

 

Мережевий компонент програми

Основний принцип:

побудова усієї програми ШФГ таким чином, щоб усі її компоненти сприяли розвитку зв’язків між українськими ФГ та поширенню їх зв’язків з ФГ в інших країнах.

 

Мета мережевого компоненту програми:

сприяти розвитку мережі фондів громад в Україні шляхом заохочення розширення зв’язків і взаємодії між зацікавленими організаціями та людьми.

 

Заходи мережевого компоненту:

 • створення бази даних українських фондів громад і розміщення цієї бази на сайті ІСАР “Єднання”;
 • проведення щорічних конференцій;
 • включення до навчальних модулів (семінарів, тренінгів, консультацій тощо) спеціальних додаткових засобів/механізмів для активізації взаємодії зацікавлених організацій/людей після навчання (наприклад, спільні завдання, обмін досвідом, контактами, спільна робота під час навчання тощо);
 • включення завдання щодо розвитку мережевих зв’язків у програми стажування ФГ.

 

Грантовий компонент програми

Мета грантового компоненту:

підтримати громадські ініціативи, спрямовані на розвиток і посилення ролі ФГ як ефективного інструменту розвитку місцевих громад.

 

Цілі грантового компоненту:

 • сприяти популяризації ідеї ФГ в Україні;
 • сприяти впровадженню високих етичних і демократичних принципів управління;
 • сприяти зміцненню організаційних спроможностей і підвищенню рівня професійної кваліфікації ФГ;
 • сприяти об’єднанню зусиль ФГ для підвищення ефективності їх діяльності.

Завдання грантового компоненту:

 • зацікавити організації/ініціативні групи/окремих людей у створенні ФГ;
 • надати ФГ можливість підвищити свою професійну компетенцію (шляхом виконання діяльності в межах отриманих грантів, участі у просвітницьких заходах, стажування тощо);
 • надати ФГ можливість зміцнити свою організаційну спроможність (зокрема, шляхом виконання діяльності в межах отриманих грантів, участі у тренінгах сторонніх організацій, зміцнення матеріальної бази.

Пріоритетні напрямки грантового конкурсу:

 • підвищення впливу ФГ на вирішення актуальних проблем у громаді шляхом організації своєї грантодавчої діяльності;
 • просування ідей та зміцнення інституту ФГ в Україні шляхом участі у просвітніх заходах (конференціях, зборах);
 • розвиток професійної кваліфікації ФГ шляхом участі у навчальних заходах сторонніх організацій (тренінгах, семінарах);
 • підвищення рівня кваліфікації ФГ шляхом стажування в українських та іноземних ФГ;
 • забезпечення довгострокової життєздатності ФГ шляхом розбудови своїх організаційних спроможностей.

Організації, що можуть претендувати на грант, повинні:

 • працювати як ФГ або прагнути стати таким фондом;
 • бути зареєстровані як благодійний фонд або громадська організація;
 • бути внесені до реєстру неприбуткових організацій з ознакою 005 чи 006.

 

Навчальний компонент програми

Мета навчального компоненту:

 • сприяти підвищенню рівня професійної кваліфікації фондів громад України.

 

Навчальний компонент складається з трьох головних елементів:

 • надання консультацій з питань діяльності ФГ;
 • стажування українських ФГ в Україні та за кордоном;
 • тренінгової програми.

Вивчені уроки:

 • поінформованість та знання у сфері діяльності ФГ;
 • розуміння ФГ та його відмінностей від благодійних організацій, благодійних фондів, об’єднань громадян, Community Based організацій;
 • послідовність у навчанні та подальша імплементація отриманих знань;
 • готовність працювати (на щоденній основі) над створенням та розвитком ФГ;
 • готовність взаємодіяти та обмінюватися досвідом та інформацією;
 • готовність працювати з місцевими ресурсами (часто простіше отримати грант від міжнародного донора) ;
 • вдосконалення діяльності ФГ через навчання та консультування;

 

«Всі наші мрії можуть стати реальністю, якщо у нас вистачить відваги йти за ними»

 Уолт Дісней