10-11 грудня 2019 року два представники фонду, в рамках проекту “Безпека в громаді: розвиток потенціалу стейкхолдерів ” ГО “Інститут миру і порозуміння за підтримки МФ “Відродження”, взяли участь у тренінгу “Базові навички медіації”, що проходив у м. Київ.

Під час навчання вивчені наступні теми: розуміння конфлікту; підходи до вирішення конфліктів; інтереси та позиції в конфлікті; стратегія «Виграш – виграш»; робота з упередженнями в конфлікті; огляд процесу медіації; стилі поведінки в конфлікті;  навички асертивності; навички емпатії; комунікативні навички медіатора; навички ведення медіації.

Підчас тренінгу учасники  ознайомились із психологічними особливостями поведінки під час конфлікту, навчилися визначати власну стратегію поведінки у конфліктах та стратегію співрозмовника, навчились відрізняти позиції від інтересів та глибинних потреб людини і працювати з ними,  оволоділи знаннями і навичками конструктивного вирішення конфлікту,  навчилися  ефективно спілкуватися та вести переговори, знаходити оптимальне рішення в конфліктних ситуація.